Aquaplan - vodohospodářské projekty
ing Petr Kuda
vodohospodářské projekty


home
projekty
reference
historie
kontakt
napište mi

doporučuji:
 katalog projektový firem
 dopravní projekty EPROJEKT

pár slov o historii firmy

Firmu AQUAPLAN jsem založil v roce 1992 registrací u Okresního živnostenského úřadu v Přerově po svém odchodu z ústavu Chemoprojekt Přerov, kde jsem pracoval ve vodohospodářském oddělení. Odtud jsem si také odnesl PRŮKAZ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ. V roce 1993 jsem se stal AUTORIZOVANÝM INŽENÝREM v oboru VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY u ČKAIT, čímž jsem získal kvalifikační předpoklady k výkonu zvolené profese.

Firma od svého vzniku prošla několika stádii vývoje, které byly se daly charakterizovat podle jednotlivých období následovně:

- rok 1992 - 1993 rozjezd - získávání obchodních kontaktů - drobné vodohospodářské akce

- rok 1994 -1998 "období Čerpacích stanic a Skladů PHM", kdy se firma specializovala na projekci vodohospodářských částí těchto staveb a ve spolupráci s firmou PIK Přerov se podílela na projekci včetně autorského dozoru na desítkách těchto staveb po celé ČR

- rok 1999 - 2000 "období Supermarketů" - název hovoří sám za sebe

- rok 2001 - 2002 "období přípravy vstupu ČR do Evropské unie, období Revitalizací a rybníků" - v tomto období se firma stala externím konzultantem REGIONÁLNÍ AGENTURY PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY v oblasti vodohospodářských staveb a technické infrastruktury a podílí se na přípravě regionálních rozvojových projektů ze strukturálních fondů EU (Phare, Sapard, Ispa) a s fondů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR. Dále se firma v tomto období specializovala na projekty "Revitalizací říčních systémů - rybníků - nádrží"

- rok 2003 - 2006 "odbobí "Revitalizací a rybníků" (Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan by měl radost)"

- rok 2007 - 2008 "odbodí "Vodohospodářské inftrastruktury" (Kanalizace a ČOV pro obce - projekty dotované z fondů EU)"